Gröna hallen – Handlingsplan KTK 2016-2022 (Scrolla ner)

                                                                                                                            

                         

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) är en metodik för förbättringsarbete som KTK använder för att nå sina visioner och mål.

*Nedan är endast en översikt av excel dokumentet. Senaste uppdatering 2020-06-06

Prio 1: Kritiskt för verksamheten på kort sikt.  (T.ex. Nödvändiga åtgärder för att bibehålla verksamheten och klubben utveckling)

Prio 2: Kristiskt för verksamheten på lång sikt. (T.ex. Kostnads effektiva investeringar som sänker löpande drifts kostnader)

Prio 3: Behov finns för verksamheten. (T.ex. Åtgärder som gynnar verksamheten på kort eller lång sikt)

Prio 4: Diskuteras. Ej beslutat & planlagt

Prio 5: Goda idéer

Handlingsplan KTK

Prio

   Budget

Kommentar

Deltagare

Status

Renovering av banunderlag och nät 2020 v.29 1 200000 kr  Nya banor klara v.35 – 2020 Robert /Anna/Martin P/Danilo DMAIC
Lagning av tak 2020 maj-juli 1 100000 kr  Robert, Martin & Alireza går upp på taket och besiktigar och tätar ev akuta hål I taknocken Robert/Martin/Alireza DMAI
LED lampor i samtliga armaturer 2017 1 137000 kr  Installerat (Sponsor VGIF) Robert / Bo / Micke DMAIC
Installera 10 KWH solceller på hallens tak 2 100000 kr  Bidrag 30% godkänt av Länstyrelsen (2019) Robert / Bo/ Martin DMA
Dränera om utomhusbanor & nytt grus runtom 4 100000 kr  Omdikning behövs för att leda bort vatten Robert DM
Nytt värmesystem 3 st värmepumpar 1 75000 kr  Installerat 2017 (Sponsor Thordén Stiftelsen) Robert / Bo / Micke DMAIC
Köpa bollmaskin 3 30000 kr  Bollmaskin inköpt 2020 Alireza DMAIC
Renovera admin  kontor våning 2 3 30000 kr  Renoverat 2019 Patrik/Magnus /Theo/Bo/Lasse DMAIC
Nytt ventilations aggregat med återvinning (FTX) 2 80000 kr  Nytt system på plats, inkoppling sept-okt 2020 Robert L/ Bo L / Micke DMAI
Bygga mötesrum och renovera kök (vån 2) 3 60000 kr  Installation pågår April –

okt 2020

Lasse C / Annika Prenta DMAI
Rengöra fasad norrsidan 3  3000 kr  Utfört av Robert & Micke 2019Q4 Robert / Micke DMAIC
Koppla kök varmvatten till värmepump 3 10000 kr  Klart 2019 Robert / Micke DMAIC
Byta pappers handukar till handtorkar 3 st. 1 15000 kr  Handtorkarna installerade oktober 2018 Robert / Bosse / Micke DMAIC
LED armaturer bakom baslinjerna. 3 15000 kr  LED armatur på förslag. LED rör köpta 2017 Robert / Bosse / Micke DMA
Köpa och hyra ut förvaringsskåp 3 12000 kr  Skåpen på plats och hyrs ut Robert / Pontus / Micke DMAIC
Växter i hallen 3 5000 kr  Förbättra miljön i hallen Styrelse / Mona DMA
Källsortering 4 5000 kr  Förbättra miljön i hallen Styrelse D
Byte av utsliten nödbelysning 1 3000 kr  Arbete klart. Alla utslitna bytta 2019 Bosse / Micke DMAIC
Laga utomhus belysning (LED lampor) 2 3000 kr  Arbete färdigt Bosse / Micke DMAIC
Laga Frico aggregat 1 3000 kr  Motor och spjäll renoverat 2016 Bosse / Micke DMAIC
Nya minitennis nät 3 3000 kr  Inköpta Bjarne DMAIC
Måla om toalett entré och byta till LED lampa 3 2000 kr  Väggar målade och lampa bytt. Micke / Bosse DMAIC
Renovera tennis shopen byta till LED lampor 3 2000 kr  Klart 2019. Snyggt blev det! Lasse DMAIC
Installera TV 3 1800 kr  TV på plats 2017 Daniel DMAIC
Införa vårstädning årsvis 1 3000 kr  Implementerat med bra närvaro Robert & Styrelse DMAIC
Byte av gamla elkomponenter. Mobil styrning och monitorering av el / belysning 2    5000 kr  Kontaktorer m.m. bytta. Appar klara, Styrning in i elrum  – 2019Q4 / 2020Q4 Bosse / Robert DMAI
Städa ur utrymmen nedre plan 3        0 kr  Påbörjat – städas ur på städddagen 1 Maj Styrelse / Anna DMAIC
Sänka vatten tryck på duschar 2        0 kr  Arbete utfört Micke DMAIC
Sänka vatten temperatur fontin 70 till 60 grader 2         0 kr  Arbete utfört Micke DMAIC