Grusbanorna i Fontin (Scrolla ner)

Projekt

Ärende

Prio

Budget

  Kommentar

Deltagare

Status

Vår städning & Kickoff 2020

Vår städning & Kickoff 2019

Vår städning & Kickoff 2018

1 3000/år   Vårstädning sker 1 Maj årligen  Samtliga medlemmar DMAIC
Förbättra bankvalité med salt 1 2000   Mathias fixade 2 ton salt. Stort Tack!  Robert/Mathias/Micke DMAIC
Automat vattna 1 bana – Pilot 2021 5 15000   Benchmark med Stenungsunds TK (Eric Lund)  Robert DM
Drenera om diken 2021 / 2022 4 TBD   Diken igensatta  TBD D
Nytt grus på gårdsplan 2021/2022 4 TBD   Mycket påväxt m.m.  TBD D
Byta trä sargen på bana 2 2 10000   Klart 2020 Q2  Johan Olander  / Micke DMAIC
Koppla om elsystem 2021 / 2022 3 1000   Bosse hjälper oss  Bo/Micke DM
Sänka vatten temp i tanken 1 0   Temp sänkt från 70 till 60 grader  Micke DMAIC