Den gröna hallen – Energi projekt

Kungälvs Tennisklubb har startat ett Energioptimeringsprojekt för sänkta driftskostnader och övergång till grön el – ”Den gröna hallen”.

Mål/Vision 2020

  • Sänka den årliga energikostnaden med > 20%

  • Investera i solenergi / solceller

Sponsorer

    

Handlingsplan 2017 – 2018

Aktivitet Status Kommentar
Långsiktigt säkra hallens status med en
långsiktig UH & Investerings plan.
Klart Uppdateras löpande.
Konvertera all belysning till LED Klart Komplettering med armaturer diskuteras
Ersätta elradiatorer med värmepumpar Klart Optimera temperatur till 16 grader
Komplettera elsystem med nät anslutna solceller Pågår Bidragsansökan godkänd av länstyrelsen 2018. Genomförande senast 2019-12-31

 

Gröna Hallen – Förbrukning / År

2016: 92611 KWh (Projektstart)

2017: 70847 KWh (-21%)

2018: 61617 KWh (-33,5%)

2019: < 60000 KWh

2020: < 55000 KWh

 

Kontaktperson:

 

 

 


ROBERT LÖFGREN
Ledamot KTK
076-621 07 57
robert.lofgren@volvocars.com

Ansvarsområden:
Investeringar, Anläggning, Underhåll