Gröna hallen – Handlingsplan KTK (Scrolla ner)

                                                                                                                           

                         

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) är en metodik för förbättringsarbete som KTK använder för att nå sina visioner och mål.

Handlingsplan KTK Prio    Budget Kommentar Deltagare Status
Renovering av banunderlag och nät enligt offert 1 600000 kr  Ny bidragsansökan skickad till Idrottslyftet 2019 Magnus / Robert DMA
Renovering av tak 1 300000 kr  Ny bidragsansökan till Thordénstiftelsen 2019 Magnus / Robert DMA
LED lampor i samtliga armaturer 1 137000 kr  Installerat (Sponsor VGI) Robert / Bo / Micke DMAIC
Installera 10 KWH solceller på hallens tak 2 130000 kr  Bidrag 30% godkänt av Länstyrelsen (2019) Magnus/Robert / Bo DMA
Dränera om utomhusbanor + Nytt grus 3 100000 kr  Omdikning behövs för att leda bort vatten Robert DM
Nytt värmesystem 3 st värmepumpar 1 75000 kr  Installerat (Sponsor Thordén Stiftelsen) Robert / Bo / Micke DMAIC
Köpa bollmaskiner 3 30000 kr  Beslut om köp i styrelse Styrelse DM
Renovera kontor & Nytt kök & möteslokal vån. 2 1 30000 kr  Renovering 2019/20 Patrik /Magnus /Bo/Micke DMA
Nytt ventilations aggregat med återvinning 1 30000 kr  Montering prel. Augusti/Sept 2019. Robert / Bo / Micke DMA
Röja ut lokaler vån 1 och bygga gym 4 30000 kr  Beslut i styrelse. Städning påbörjad. Styrelse DM
Rengöra & Sprutmåla Norrsidan med blankfärg 1 25000 kr  Arbetsorder och offert förfrågan pågår Robert / Micke DMAI
Automatbevattning av 1 bana 5 20000 kr  Förstudie pågår Styrelse D
Byta pappers handukar till handtorkar 3 st. 1 15000 kr  Handtorkarna installerade oktober 2018 Robert / Bosse / Micke DMAIC
LED armaturer bakom baslinjerna. 3 15000 kr  LED armatur på förslag. LED rör köpta 2017 Robert / Bosse / Micke DMA
Köpa och hyra ut förvaringsskåp 1 12000 kr  Skåpen på plats och hyrs ut Robert / Pontus / Micke DMAIC
Växter i hallen 3 5000 kr  Förbättra miljön i hallen Styrelse / Mona DMA
Källsortering 3 5000 kr  Förbättra miljön i hallen Styrelse D
Byte av utsliten nödbelysning 1 3000 kr  Arbete pågår. Resterande byts under Q3 Bosse / Micke DMAIC
Laga utomhus belysning (LED lampor) 1 3000 kr  Arbete färdigt Bosse / Micke DMAIC
Laga Frico aggregat 1 3000 kr  Motor och spjäll renoverat Bosse / Micke DMAIC
Nya minitennis nät 1 3000 kr  Inköpta Bjarne DMAIC
Måla om toalett entré och byta till LED lampa 1 2000 kr  Väggar och lampa bytt. Micke / Bosse DMAIC
Renovera tennis shopen byta till LED lampor 1 2000 kr  Snyggt blev det! Lasse DMAIC
Installera TV 3 1800 kr  TV på plats Daniel DMAIC
Vårstädning 1 1000 kr  Implementerat med bra närvaro Robert & Styrelse DMAIC
Mobil styrning och monitorering av el / belysning 4    500 kr  Appar klara, Styrning in i elrum  – 2019 Bosse / Robert DMA
Städa ur utrymmen nedre plan 1        0 kr  Påbörjat – städas ur på städddagen 1 Maj Styrelse / Anna DMAIC
Sänka vatten tryck på duschar 1        0 kr  Arbete utfört Micke DMAIC
Sänka vatten temperatur fontin 70 till 60 grader 1         0 kr  Arbete utfört Micke DMAIC