Gröna hallen – Handlingsplan KTK 2016-2022 (Scrolla ner)

                                                                                                                            

                         

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) är en metodik för förbättringsarbete som KTK använder för att nå sina visioner och mål.

*Nedan är endast en översikt av excel dokumentet.

Prio 1-2: Arbetas löpande med. Plan klart 2019 – 2020.

Prio 3: Utförs när tid finns. Ej kritiskt för verksamheten.

Prio 4-5: Diskuteras. Ej beslutat & planlagt

Handlingsplan KTK

Prio

   Budget

Kommentar

Deltagare

Status

Renovering av banunderlag och nät 2020 1 600000 kr   VGIF har tilldelat KTK 200.000 kr, 2019-06-20 Magnus / Robert DMAI
Renovering av tak 1 300000 kr  Ny bidragsansökan till Thordénstiftelsen 2019 Timothy DMA
LED lampor i samtliga armaturer 1 137000 kr  Installerat (Sponsor VGIF) Robert / Bo / Micke DMAIC
Installera 10 KWH solceller på hallens tak 2 130000 kr  Bidrag 30% godkänt av Länstyrelsen (2019) Magnus/Robert / Bo DMA
Dränera om utomhusbanor 4 100000 kr  Omdikning behövs för att leda bort vatten Robert DM
Nytt värmesystem 3 st värmepumpar 1 75000 kr  Installerat (Sponsor Thordén Stiftelsen) Robert / Bo / Micke DMAIC
Köpa bollmaskin 4 30000 kr  Beslut om köp 2020 Q1 Styrelsen DMA
Renovera admin  kontor våning 2 1 30000 kr  Renovering 2019 Patrik /Magnus /Theo/Bo/Lasse DMAIC
Nytt ventilations aggregat med återvinning (FTX) 2 65000 kr  Projektstart oktober 2019. Robert / Bo / Micke DMA
Röja ut lokaler vån 1 och bygga gym 4 30000 kr  Städning påbörjad. Styrelsen DM
Rengöra fasad norrsidan 2  3000 kr  Utfört av Robert & Micke Robert / Micke DMAIC
Koppla allt varmvatten till värmepump 3 10000 kr  Kök klart, toalett entré återstår Robert / Micke DMAI
Byta pappers handukar till handtorkar 3 st. 1 15000 kr  Handtorkarna installerade oktober 2018 Robert / Bosse / Micke DMAIC
LED armaturer bakom baslinjerna. 3 15000 kr  LED armatur på förslag. LED rör köpta 2017 Robert / Bosse / Micke DMA
Köpa och hyra ut förvaringsskåp 1 12000 kr  Skåpen på plats och hyrs ut Robert / Pontus / Micke DMAIC
Växter i hallen 3 5000 kr  Förbättra miljön i hallen Styrelse / Mona DMAI
Källsortering 4 5000 kr  Förbättra miljön i hallen Styrelse D
Byte av utsliten nödbelysning 1 3000 kr  Arbete klart. Alla utslitna bytta Bosse / Micke DMAIC
Laga utomhus belysning (LED lampor) 1 3000 kr  Arbete färdigt Bosse / Micke DMAIC
Laga Frico aggregat 1 3000 kr  Motor och spjäll renoverat Bosse / Micke DMAIC
Nya minitennis nät 1 3000 kr  Inköpta Bjarne DMAIC
Måla om toalett entré och byta till LED lampa 1 2000 kr  Väggar målade och lampa bytt. Micke / Bosse DMAIC
Renovera tennis shopen byta till LED lampor 1 2000 kr  Snyggt blev det! Lasse DMAIC
Installera TV 3 1800 kr  TV på plats Daniel DMAIC
Vårstädning 1 2000 kr  Implementerat med bra närvaro Robert & Styrelse DMAIC
Mobil styrning och monitorering av el / belysning 4    500 kr  Appar klara, Styrning in i elrum  – 2019 Bosse / Robert DMA
Städa ur utrymmen nedre plan 1        0 kr  Påbörjat – städas ur på städddagen 1 Maj Styrelse / Anna DMAIC
Sänka vatten tryck på duschar 1        0 kr  Arbete utfört Micke DMAIC
Sänka vatten temperatur fontin 70 till 60 grader 1         0 kr  Arbete utfört Micke DMAIC