Gröna hallen – Handlingsplan KTK (Scrolla ner)

                                                                                                                           

                         

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) är en metodik för förbättringsarbete som KTK använder för att nå sina visioner och mål.

 

Ärende

Prio

Budget

  Kommentar

Deltagare

Status

Renovering av banunderlag 1 250000    Ny ansökan Idrottslyftet 201901 Magnus/Robert DMA
Renovering av tak 1 300000    Avslag Thordénstiftelsen 201811 Magnus/Robert DMA
LED rör i samtliga armaturer 1 137000    Installerat 2016, Sponsor Idrottslyftet Magnus/Robert/Bo/Micke DMAIC
Installera 10 KWH solceller 2 100000    Miljö bidrag godkänt 2018 (30%) Magnus/Robert/Bo DMA
Dränera om utomhusbanor 3 100000    Onhold pga ekonomi Robert DM
Automatbevattning fontin 5 75000    Förstudie 2018 Robert DM
3st nya värmepumpar 1 75000    Installerat 2016, sponsor Thordénstiftelsen Magnus/Robert/Bo/Micke DMAIC
Köpa bollmaskiner 3 40000    Beslut om köp i styrelse Styrelsen DM
Nytt kök & möteslokal våning 2 2 30000    Byggnation startar 2019 Patrik/Fredrik mfl DMA
Bygga gym vån 1 4 30000    Beslut i styrelse Styrelsen DM
Miljö certifikat ISO 14001 5 30000    Förstudie pågår Robert DM
Nya hand torkar 1 15000    3 st handtorkar installerade okt 2018 Robert/Bosse/Micke DMAIC
Installera fiber 3 20000    Förstudie pågår Danilo DM
LED bakom bas linjerna. 2 25000    LED rör köpta 2017. Robert/Bosse/Micke DMA
Hyra ut nya förvaringsskåp 1 12000    Skåpen på plats och hyrs ut Robert/Pontus/Micke DMAIC
Ny utomhus belysning (LED) 1 3000    Monterat 2016 Bosse/Micke DMAIC
Renovera tennis shopen 1 2000    Lasse har renoverat med nytt koncept Lasse DMAIC
Måla om toalett entré+ledlampa 1 2000    Väggar målade och lampa bytt Micke/Bosse DMAI
Städa utrymmen nedre plan 1 0    Pågår Styrelse + Micke DMAI
Vårstädning 1 2000    Implementerat med bra närvaro Robert & Styrelse DMAIC
Byte av utsliten nödbelysning 1 3000    Byte påbörjat December 2018 Bosse/Micke DMAI
Mobil styrning el/belysning 4 500    Installation påbörjad December 2018 Bosse DMAI
Nya nät och stolpar 2 10000    Görs vid underlags renovering TBD DM
Laga Frico aggregat 1 3000    Motor och spjäll renoverat Bosse/Micke DMAIC
Installera TV 3 1800    TV på plats Daniel DMAIC
Sänka vatten tryck på duschar 1 0    Arbete utfört Micke DMAIC
70 till 60 grader vatten fontin 1 0    Arbete utfört Micke DMAIC
Nya minitennis nät 1 3000    Inköpta Bjarne DMAIC