Grusbanorna i Fontin (Scrolla ner)

Projekt

Ärende

Prio

Budget

  Kommentar

Deltagare

Status

Vår städning & Kickoff 2019           Vår städning & Kickoff 2018 1 TBD   Vårstädning sker 1 Maj årligen  Samtliga medlemmar DMAIC
Förbättra bankvalité med salt 1 2000   Mathias fixade 2 ton salt. Stort Tack!  Robert/Mathias/Micke DMAIC
Automat vattna 1 bana – Pilot 5 15000   Benchmark med Stenungsunds TK (Eric Lund)  Robert/Eric DM
Drenera om diken 2 TBD   Diken igensatta  TBD D
Nytt grus på gårdsplan 3 TBD   Mycket påväxt m.m.  TBD D
Laga dörrar 2 TBD   Flera inbrotts försök  TBD D
Koppla om elsystem 2 1000   Bosse hjälper oss  Bo/Micke DM
Sänka vatten temp i tanken 1 0   Temp sänkt från 70 till 60 grader  Micke DMAIC