Medlemskap

Hallen och banorna i Fontin drivs i klubbens regi. Medlemmar har därför företräde till våra verksamheter. Medlemskap är ett krav för att få deltaga i våra verksamheter (junior, dam, veteran, motionsserien och privata kontrakt) då dessa alltid varit mer eller mindre fullbokade. Dessutom gynnar ett stort medlemstal svensk tennis totalt.

Ideella föreningar har ibland svårt med uppföljning av inbetalningar och detta gäller även KTK. Vi har årligen 1000 – 1500 inbetalningar som vi måste följa upp i vår verksamhet.

Hjälp klubben och dig själv genom att meddela felaktigheter.

Medlemskap är obligatoriskt för att delta i klubbens aktiviteter som t.ex Tennisskolan, LasseMaja-ligan och seniorträning.

Medlemsavgift 2022

Junior 260 kr
Senior 525 kr
Familj 800 kr
Pensionär 320 kr

Som medlem har du möjlighet att teckna dig för ett abonnemang eller boka lösa timmar till förmånliga priser.

Abonnemang
Tennistimme

Bli medlem

Fyll i fullständiga namn/adress/födelseuppgifter på bankgirotalongen och betala på BG 295-0442 eller Swishnummer 123 576 32 14.

Vid frågor kontakta Lena, se tider och kontaktvägar på Kontaktsidan.

Vissa av våra mailutskick kan hamna i skräpposten så tänk på att titta där om ni inte fått t ex en faktura ni väntar på. För att slippa detta problem kan man lägga till avsändaren bland säkra avsändare i sitt mail program.