Sponsring

Som för alla idrottsföreningar är Kungälvs TK i behov av välvilliga sponsorer för att kunna bedriva sin ungdomsverksamhet.

Vi har olika sponsringspaket som skall göra det attraktivt för er som företag att bidra men även själva få något bra utav det.

Kontaktperson sponsring:

Lasse Carlsson
lasse13462@telia.com

Sponsorerbjudande

bronsnivå

brons

  • Skylt i hallen
  • Logga hemsida/Utskick

Pris: 4 000 kr/år

silvernivå

  • Skylt i hallen
  • Logga hemsida/Utskick
  • Abonnemang inomhus 1 timma/vecka dagtid

Pris: 6 000 kr/år

guldnivå

  • Skylt i hallen
  • Logga hemsida/Utskick
  • Abonnemang inomhus 1 timma/vecka dagtid
  • Abonnemang 1 timme/vecka utomhus
  • Sponsorträff med tränare 1 gång/år

Pris: 10 000 kr/år