Nu börjar snart utesäsongen och det är dags att snygga upp i hallen och förbereda våra härligt belägna grusbanor i Fontin för öppnande.
Vi träffas den 1/5 kl.09:30 i hallen och delar upp oss i arbetslag. Avslut runt 15:00.

Klubben bjuder på fika och lättare förtäring.

P.S.
Tag gärna med egna trädgårds redskap för röjning kring ute banorna. Även verktyg för lagningar av staket m.m. (Såg, kratta,  trädgårds sax, verktygslåda)

Märk gärna upp redskapen med namn så vi vet var de hör hemma.
Hjärtligt Välkomna!