Måndag 8’e April 2019 kl. 18.00 i Tennishallens kafé.

Vi välkomnar alla våra medlemmar att delta på årsmötet och göra sin röst hörd.
På agendan sedvanlig genomgång av verksamhetsåret och planer framöver.
Alla nuvarande styrelsemedlemmar är intresserade av att fortsätta sina uppdrag.
Behov av hjälp finns för kommande renoveringsprojekt, föräldragrupp, tävlingsgrupp etc.

Vid frågor kontakta ordförande Magnus Forss, tel. 0730-690600.

Motioner och förslag ska ha inkommit till klubben senast 1’e April till administration@kungalvstk.se.Vi bjuder på fika, väl mött!

/Hälsar Styrelsen i KTK.